DBK – zoznam posudzovateľov

Posudzovatelia, ktorí majú skúšku na vykonávanie rtg. vyšetrenia na dysplaziu bedrových kĺbov – DBK

  • Vyšetrenie DBK je podmienkou chovnosti MKS a MDS na Slovensku! Medzi chovné jedince môžu byť zaradené len jedince s výsledkom 0/0 (A) vo výnimočných prípadoch 1/1 (B) - Bližšie info pozri v podmienkach chovnosti.
  • Odporúča sa urobiť vyšetrenie vo veku 18 mesiacov (nemôže byť vykonané pred dovŕšením 1. roka).
  • Vyšetrenie je treba dohodnúť vopred. Vykonáva sa v úplnej anestéze.
  • postup pri vyšetrení DBK sa v zasade riadi medzinárodnou konvenciou a potrebné tlačivo a postup bude zverejnený čoskoro.


Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.